Eurocine Vaccines beskriver målen inom sin nya strategi

Eurocine Vaccines mål för det första halvåret 2019 är dels att identifiera och utvärdera 3–4 vaccinkandidater som representerar 2–4 terapeutiska områden, dels att selektera 1–2 av dessa vaccinkandidater som lämpliga för fortsatt utveckling.

Inom ramen för Eurocine Vaccines nya strategi, där bolaget i sin fortsatta verksamhet ska fokusera på de två områdena 1) injicerade vacciner för humant bruk samt
2) nasala och injicerade veterinära vacciner, har bolaget satt följande mål för verksamheten under det första halvåret 2019:

•       Identifiera och utvärdera 3–4 vaccinkandidater som representerar 2–4 terapeutiska områden.

•       Selektera 1–2 av dessa vaccinkandidater som lämpliga för fortsatt utveckling, baserat på medicinskt behov, marknadspotential och preklinisk utvärdering.

Tiden för varje utvärdering beräknas till 4–6 månader från signerat samarbetsavtal[1] till analyserad resultatrapport. Den externa kostnaden för varje utvärdering beräknas till upp till 0,5 MSEK, där Eurocine Vaccines andel av kostnaden förhandlas som en del av respektive samarbetsavtal.

”Många intressenter inom vaccinmarknaden söker aktivt efter medel att möta de stora behoven av förbättrade vacciner, i synnerhet i speciella populationer såsom barn och äldre. I det sammanhanget är teknologin utvecklad av Eurocine Vaccines väl positionerad och erbjuder flera konkurrenskraftiga egenskaper.” säger Pierre A. Morgon, styrelseledamot i Eurocine Vaccines.

”Med de tydliga målen som vi har satt, kan vi nu koncentrera oss på att verkställa den plan som ligger framför oss och välja ut lämpliga vaccinkandidater för fortsatt utveckling.” säger Anna-Karin Maltais, chef för forskning och utveckling. 


[1]  Kan vara samarbetsavtal med t.ex. en ren antigenleverantör, med vaccinbolag som kommersiell partner, med universitet eller annan organisation.