Eurocine Vaccines beslutar om vetenskaplig rådgivning hos Läkemedelsverket inför ansökan om klinisk prövning

Eurocine Vaccines styrelse har tagit beslut om att genomföra en vetenskaplig rådgivning hos Läkemedelsverket inför den kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia. Rådgivningen kommer att ge Eurocine Vaccines ett stärkt underlag för dokumentationen och bedöms maximera sannolikheten för ett snabbt godkännande av ansökan efter inlämnade. Med anledning av den planerade vetenskapliga rådgivningen uppdateras tidplanen och starten av studien planeras nu till första halvåret 2023.

Inför den kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia kommer en vetenskaplig rådgivning att genomföras med Läkemedelsverket, vilket styrelsen i Eurocine Vaccines beslutade om idag. För att ha all relevant data tillgänglig från den pågående utvecklingen i samband med rådgivningen, uppdaterades tidplanen för starten av den kliniska studien. Den planeras nu till första halvåret 2023, vilket är en senareläggning jämfört med den tidigare planen som angav hösten 2022.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2021.