Eurocine Vaccines chef för affärsutveckling slutar

Eurocine Vaccines chef för affärsutveckling, Emma Berglund Eng, har sagt upp sig från sin tjänst och går vidare till en annan anställning.

Eurocine Vaccines chef för affärsutveckling, Emma Berglund Eng, har sagt upp sig från sin tjänst och meddelat att hon går vidare till en annan anställning. Hon kommer att behålla sin nuvarande anställning till och med december 2015.

– Jag vill tacka Emma för hennes sex år i bolaget, där hennes genuint affärsmässiga perspektiv gett värdefulla bidrag till Eurocine Vaccines utveckling, säger VD Hans Arwidsson. Nu önskar vi henne varmt lycka till i hennes nya anställning.

– För att på bästa sätt genomföra bolagets planer är styrelsens ledamöter, jag som VD, liksom affärskonsulter fortlöpande engagerade i insatser inom affärsutveckling. Affärsutveckling är tillsammans med förberedelserna för klinisk prövning våra fokusområden, fortsätter Hans Arwidsson.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar på det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på www.eurocine-vaccines.com.