Eurocine Vaccines deltar i vaccinprojekt med forskare vid Örebro universitet som beviljats finansiering av KK-stiftelsen

Eurocine Vaccines deltar i vaccinprojekt med forskare vid Örebro universitet som har beviljats finansiering av KK-stiftelsens program Synergi. Totalt tio företag deltar i projektet, som syftar till att utveckla nya och bättre metoder för vaccinationer.

Arbetet inom projektet omfattar studier på bland annat TBE, andra flavivirus och HIV samt tester i kombinationer med ämnen som förstärker effekten av vacciner, så kallade adjuvans. Projektet leds av Magnus Johansson, professor i biomedicin och har beviljats drygt 14 miljoner kronor av KK-stiftelsens program Synergi. Sören Andersson, professor i medicin, och Åke Strid, professor i biokemi, delar ledarskapet med Magnus Johanson för Örebroforskarna som ingår i det fyraåriga projektet.

– Vi är mycket glada för att projektet med forskarna vid Örebro universitet har fått stöd från KK-stiftelsen, säger Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines. Projektet kommer att skapa ny kunskap inom vaccinområdet och kanske lägga grunden för framtida samarbetsprojekt och vaccinkandidater. Vårt vaccinadjuvans Endocine™ finns med i projektet vilket är särskilt intressant inför framtiden, fortsätter Hans Arwidsson.