Eurocine Vaccines: Eurocine Vaccines utvecklar eget influensavaccin för barn

Eurocine Vaccines har beslutat att utveckla ett eget nasalt influensavaccin för barn, Immunose™ FLU. Med ett rent leveransavtal för antigen blir bolaget oberoende i sin utveckling av ett eget influensavaccin. Beslutet stärker bolagets ställning och ökar dess kommersiella marknad.

”Vi går från att vara en underleverantör till att bli ett vaccinbolag för att bygga större värden för aktieägarna. Vi anser att det finns goda förutsättningar att få värdefulla kliniska resultat med en ny studie. Relationen mellan risk och potentiell avkastning är mycket attraktiv”, säger VD Hans Arwidsson.

Eurocine Vaccines avser att kombinera sitt adjuvans Endocine™ med influensaantigen från en leverantör till ett komplett vaccin, Immunose™ FLU, och genomföra en klinisk fas I/II studie. Genom att själv driva utvecklingen av ett komplett vaccin vinner Eurocine Vaccines två betydande fördelar:

• Värdet av produkten ökar markant med positiva kliniska resultat
• Antalet potentiella licenstagare blir väsentligt fler

Tre faktorer bidrar till att skapa goda förutsättningar för att nå positiva studieresultat. Den första är att tidigare genomförda kliniska studier visat en god säkerhetsprofil för Endocine™. Den andra är att immunsvaret blir bredare med ett nasalt vaccin än med ett injicerat. Ett brett immunsvar är viktigt för att nå god skyddseffekt hos barn. Slutligen har mycket positiva resultat erhållits i djurstudier med den nu aktuella antigentypen. Dessa studier har gjorts på iller som är den mest relevanta djurmodellen för influensa.

”Vi har goda skäl att vara optimistiska. De resultat vi visat med den nu aktuella antigentypen är mycket övertygande”, säger Hans Arwidsson.

De långt framskridna avtalsdiskussionerna som bolaget på senare tid fört med flera potentiella partners bedöms inte leda till avtal med acceptabla villkor i närtid, till följd av större strategiska val hos motparterna.

”Strategibyten hos aktörer på vaccinmarknaden har tydliggjort att det är angeläget för Eurocine Vaccines att skapa ett större eget handlingsutrymme och inflytande över framtida affär och utveckling. Vårt beslut att själva driva utvecklingen av ett komplett vaccin möter detta behov”, säger Hans Arwidsson.

Audiocast
VD Hans Arwidsson presenterar den nya utvecklingen vid en audiocast idag kl 11.00. Audiocasten kan nås via:
hemsidan https://www.eurocine-vaccines.com/investeraremedia/audiocasts eller http://wms.magneetto.com/wonderland/2015_0219_Eurocine_Vaccines/view samt per telefon 08- 566 426 97.
Mer information om den nya utvecklingen finns på:
https://www.eurocine-vaccines.com/wp-content/uploads/2015/02/Eurocine-Vaccines-utvecklar-eget-vaccin.pdf

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.
Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.
Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på www.eurocine-vaccines.com.