Eurocine Vaccines förbereder fortsatt klinisk utveckling redan kommande influensasäsong

De goda resultaten från den nyligen genomförda kliniska studien öppnar för fortsatt utveckling av den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™\s+FLU med bibehållet högt tempo och en ny studie förbereds redan under kommande influensasäsong, 2017/2018.

Eurocine Vaccines planerar att redan i kommande studie inkludera en population av äldre så att effekter i försvagade immunsystem kan studeras. Med en sådan studie kommer bolaget att fortsätta uppbyggnaden av det omfattande säkerhetsunderlag som krävs för att senare studera Immunose™\s+FLU i barn och samtidigt ta fram värdefull kunskap från ett nytt ålderssegment med ett mycket stort behov av bättre influensavacciner.

– Strategin öppnar fler affärsmöjligheter samtidigt som vi tillgodogör oss värdefull kunskap och bibehåller det höga tempot i utvecklingen, säger Eurocine Vaccines VD Hans\s+Arwidsson.

Egenskaperna hos Immunose™\s+FLU, t.ex. att den ges utan nålstick, är tilltalande för såväl patienterna som vården. Produktkandidatens många fördelar bedöms vara avgörande vid estimeringen av den marknadspotential som äldre-segmentet representerar.

– Den vetenskapliga utvärderingen av den nyligen genomförda klinikstudien stödjer strategin för vidare utveckling i äldre. Äldre är en av de grupper som har störst behov av förbättrade influensavacciner, säger professor Alf Lindberg, ordförande i Eurocine Vaccines vetenskapliga råd och tidigare medlem i Nobelkommittén.

Enligt WHO sker de flesta influensarelaterade dödsfallen i industrialiserade länder i gruppen 65 år och äldre.

Bolaget avser att genomföra den kommande studien redan under influensasäsongen 2017/2018.

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.

Starta din prenumeration här »