Eurocine Vaccines förbereder kompletterande information

Eurocine Vaccines förbereder för närvarande kompletterande information till aktiemarknaden. 

Den kompletterande informationen förväntas offentliggöras under början av kommande vecka och syftar till att ge en sammanhållen och mer detaljerad bild av Eurocine Vaccines nya strategi, målsättningar samt finansiell ställning.

Arbetet sker i nära dialog med Spotlight Stock Market.