Eurocine Vaccines förbereder nya patentansökningar för att ytterligare stärka patentskyddet inom HSV-2

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget förbereder ytterligare patentansökningar för att stärka patentskyddet internationellt för sitt vaccinprogram inom Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2).

Eurocine Vaccines meddelade nyligen att Bolaget beslutat prioritera utvecklingen av sin terapeutiska vaccinkandidat mot HSV-2. Resultat från genomförda studier i HSV-2-programmet ligger till grund för att Eurocine Vaccines nu förbereder nya patentansökningar för ett ytterligare stärkt patentskydd.

“Vi är fullt engagerade i att skapa det starkast möjliga patentskyddet för vårt prioriterade vaccinprogram inom HSV-2. Genom att stärka patentskyddet ytterligare för HSV-2-programmet, ökar vi försäljningspotentialen för en väldokumenterad framtida produkt. Vi ser nu fram emot ett nära samarbete med vårt team av experter och rådgivare för att framgångsrikt driva de nya patentansökningarna framåt på viktiga marknader”, kommenterar VD, Hans Arwidsson.

   

Om HSV-2

HSV-2 är en sexuellt överförd virusinfektion som nästan 500 miljoner människor bär på globalt. Infektionen leder ofta till smärta, blåsor och andra svåra komplikationer. HSV-2 behandlas idag huvudsakligen med antivirala läkemedel, och det saknas ett effektivt terapeutiskt vaccin på marknaden. WHO förordar utveckling av vacciner mot HSV-2.
Läs mer om HSV-2!