Eurocine Vaccines förbereder utvärdering av ytterligare två vaccinkandidater

Som en del av sin portföljstrategi, söker Eurocine Vaccines aktivt efter nya vaccinkandidater för att utöka portföljen. Av de pågående diskussionerna med olika organisationer, har två utvecklats till en punkt där experimentell utvärdering kommer att vara nästa steg.

Eurocine Vaccines strategi bygger på att utveckla en bred portfölj av vaccinkandidater i olika faser, vilket ger fler innovationer möjlighet att nå marknaden, till nytta för mänskligheten. Samtidigt erbjuds investerare riskspridning med en större framtida hävstång.

 

Eurocine Vaccines har pågående diskussioner om två vaccinkandidater, som nått en punkt där materialutbyte kommer att ske, vilket ger Eurocine Vaccines möjlighet att genomföra bekräftande prekliniska studier för att verifiera förväntade resultat – en utvärdering som är nödvändig innan någon ny kandidat tas in i portföljen. Sådana studier förbereds nu, en för varje kandidat.

“Det är spännande tider för oss när både protein- och mRNA-baserade vacciner kan bli kombinerade i vår portfölj, vilket visar vår djupa och breda erfarenhet”, säger Dr. Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines.