Eurocine Vaccines genomför riktad nyemission om 7,6 mkr till amerikansk institution

Den 10 februari 2014 beslutade styrelsen i Eurocine Vaccines att genomföra en riktad emission till en amerikansk institutionell investerare om 7 646 412 kr. I emissionen emitteras 1 176 371 aktier till kursen 6,50 kronor.

För att stärka Eurocine Vaccines finansiella ställning har styrelsen beslutat genomföra en nyemission som inbringar 7 646 412 kr före emissionskostnader. Emissionen tecknas av en amerikansk institutionell investerare. I emissionen tecknas 1 176 371 aktier, motsvarande cirka 9,0 procent av antalet aktier efter genomförd nyemission. Antalet aktier kommer att uppgå till 13 075 910 efter att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Aktiekapitalet ökas med 235 274,20 kronor och kommer efter registrering att uppgå till 2 615 182 kronor. Teckningskursen om 6,50 kr innebär en rabatt om cirka 2 % jämfört med det volymvägda genomsnittspriset de senaste 10 handelsdagarna.

Styrelsen fattade emissionsbeslutet med stöd av det bemyndigande att emittera upp till 2 000 000 aktier i bolaget som beslutades av årsstämman den 17 december 2013.
”Kapitaltillskottet från emissionen stärker vår finansiella ställning och möjliggör att vi kan fortsätta utvecklingen och kommersialiseringen av Immunose™ FLU. För närvarande pågår kommersiella processer kring Immunose™ FLU i syfte att ingå ett licensavtal med ett större vaccinbolag. I de pågående diskussionerna med potentiella partners är det viktigt att ha en stark finansiell ställning och nyemissionen stärker vår förhandlingsposition. Kapitaltillskottet tillsammans med befintliga medel gör att bolaget vid nuvarande aktivitetsnivå har finansiering fram till och med andra kvartalet 2015.” säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines.
Redeye har agerat finansiell rådgivare till Eurocine Vaccines i samband med emissionen.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post  hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.
Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på  www.eurocine-vaccines.com.