Eurocine Vaccines har deltagit i BIO-Europe Spring

Årets första internationella branschträff gick av stapeln i Amsterdam där forskningschefen Anna-Karin Maltais och VD Hans Arwidsson deltog.

Ett intensivt mötesschema under tre dagar fördelades i vanlig ordning mellan etablering av nya kontakter och underhåll av relationerna med befintliga partnerkandidater. Intresset för vår teknologiplattform Endocine™ är bibehållet stort bland de fem största vaccinbolagen globalt, liksom för vår ambition att ta fram det första nasala influensavaccinet för barn under två år, Immunose™ FLU. De följer noga vår utveckling och vill kontinuerligt hålla sig informerade om de löpande resultaten, framstegen och planerna framöver.

Samtliga vi träffade fann det djärva draget som synnerligen intressant, att vi inom ramen för den pågående studien på väg mot barnvaccin, utreder möjligheten att även använda Immunose™ FLU för äldre.

I övrigt noterades ett ökande antal registrerade studier och förväntan på genombrott för preventiv vaccinering mot en rad svårbehandlade sjukdomar av idag. Här kan vår teknologiplattform underlätta administration inom flera behandlingsområden.

https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope-spring/