Eurocine Vaccines har fått patent beviljade i Australien och Nya Zeeland

Eurocine Vaccines har fått patent beviljade i Australien och Nya Zeeland. De beviljade patenten stärker bolagets position inom det strategiska kärnområdet nasal vaccinering och ger Eurocine Vaccines exklusiva patenträttigheter till uppfinningen.

Eurocine Vaccines meddelar idag att en av bolagets patentansökningar har beviljats i Australien och Nya Zeeland. De beviljade patenten ger exklusiva rättigheter till uppfinningen.

Sedan tidigare har Eurocine Vaccines patentskydd för de största vaccinmarknaderna. Med de nu beviljade patenten stärks och förlängs skyddet för bolagets verksamhet. Bolaget har ytterligare patentansökningar som vid beviljande stärker Eurocine Vaccines position inom nasal vaccinering till 2033.

– Jag är mycket nöjd med att våra långsiktiga ansträngningar inom patentområdet nu ger resultat i form av beviljade patent, säger forskningschef Anna-Karin Maltais. Vi fortsätter att alltid överväga patent som ett av flera sätt att skydda våra uppfinningar.

– Det känns mycket tillfredställande att vi nu har fått ytterligare patent beviljade, säger VD Hans Arwidsson. Det stärker vår position inom det strategiska kärnområdet nasal vaccinering.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Bolagets huvudprojekt, ett nasalt kvadrivalent influensavaccin för barn, planeras inleda den kliniska utvecklingen under hösten 2016. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015 och www.eurocine-vaccines.com .

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.