Eurocine Vaccines har lämnat in ansökan om klinisk prövning till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden

Eurocine Vaccines meddelar idag att bolaget har lämnat in ansökan om klinisk prövning till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden. Händelsen är en viktig milstolpe inför den kliniska studie med Immunose™ FLU som bolaget planerar att starta under hösten och genomföra under influensasäsongen 2016/2017.

– Jag är verkligen nöjd med att vi har nått den här viktiga milstolpen, säger Anna-Karin Maltais, forskningschef för Eurocine Vaccines. I ansökan ingår resultat från våra prekliniska aktiviteter, t.ex. säkerhetsstudier (toxikologiska studier) och stabilitetsstudier, tillsammans med en noggrann beskrivning av hur den kliniska studien kommer att vara utformad. Dokumentationen kommer att ligga till grund för bedömningen hos Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden, fortsätter Anna-Karin Maltais. Nu ser jag och projektteamet fram emot resterande förberedelser inför fas I/II studien med vårt nasala influensavaccin Immunose™ FLU och att starta studien senare i år.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com, telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa. Bolagets huvudprojekt, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, planeras inleda den kliniska utvecklingen under hösten 2016.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015 och www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.