Eurocine Vaccines har mottagit positiva bedömningar av patentansökningar

Eurocine Vaccines har mottagit preliminära patenterbarhetsbedömningar på företagets tre internationella patentansökningar som skickades in 2013. De positiva svaren gör att företaget går vidare med nationella och regionala ansökningar.

Eurocine Vaccines har mottagit preliminära patenterbarhetsbedömningar (IPRP, International Preliminary Report on Patentability) från den europeiska patentmyndigheten på de tre internationella patentansökningar som skickades in 2013. En patenterbarhetsbedömning innehåller en granskning av ett patents nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriella tillämplighet. För att ett patent slutligt ska godkännas måste det anses uppfylla dessa tre krav.

Två av de tre patentansökningarna bedömdes uppfylla alla tre kraven, nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriell tillämplighet. Den tredje patentansökan bedömdes ha nyhetsvärde och industriell tillämplighet och efter mindre modifieringar bedömer bolaget att ansökan har goda chanser att även uppfylla kravet på uppfinningshöjd. Om patenten beviljas nationellt skyddas bland annat användningen av Immunose™ FLU för barn till 2033.

– Vi är mycket glada över innehållet i bedömningarna från ”the European Patent Authority”. Detta stärker oss när vi tar nästa steg med patentansökningarna, in i nationell och regional fas. Den positiva bedömningen av patentansökan som beskriver användningen av Immunose™ FLU för barn är särskilt viktig för vår fortsatta satsning på barnsegmentet, säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines.

Mer information om den internationella patentprocessen finns på www.prv.se/sv/patent/ansoka-om-patent/internationellt-skydd/internationell-ansokan-pct/

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.
Företaget fokuserar på det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.
Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på www.eurocine-vaccines.com.