Eurocine Vaccines har signerat utvärderingsavtal för att utvärdera Endocine™ inom veterinärområdet

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget signerat ett utvärderingsavtal med ett framstående regionalt bolag, för en utvärdering av Endocine™ i ett veterinärt vaccin.

Eurocine Vaccines meddelar idag att Bolaget signerat ett utvärderingsavtal med ett framstående regionalt veterinärbolag. Avtalet, som är ett så kallat MTA, Material Transfer Agreement, reglerar villkoren för en utvärdering av Eurocine Vaccines vaccinteknologi Endocine™ i ett veterinärt vaccin. Under avtalets giltighetstid, som är två år, kommer utvärderingen att genomföras i ett eller två djurslag. Eurocine Vaccines tillhandahåller Endocine™, medan motparten står för samtliga övriga kostnader för utvärderingen. Parterna har för avsikt att senare förhandla om fortsatt samarbete om de gemensamt gör bedömningen att resultaten från utvärderingen kan ligga till grund för det.

 

VD Hans Arwidsson kommenterar

”Utvärderingsavtalet bekräftar än en gång det stora intresset för vår vaccinteknologi Endocine™, samt ger Eurocine Vaccines en ökad synlighet på den globala marknaden. Veterinärmarknaden för vacciner representerar en stor och världsomspännande försäljning och kan därmed vara ett betydande komplement till humana vacciner, som är Eurocine Vaccines huvudfokus.”