Eurocine Vaccines har startat säkerhetsstudie enligt plan

Eurocine Vaccines har startat en säkerhetsstudie (toxikologisk studie) med det nasala influensavaccinet Immunose™ FLU. Studien startas planenligt och ingår i förberedelserna för den kliniska studie som planeras till influensasäsongen 2016/2017.

Eurocine Vaccines meddelar idag att en preklinisk säkerhetsstudie har startat med bolagets nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU. I studien används det influensaantigen (spjälkat virus, även kallat split antigen) som bolaget slutit leveransavtal om för användning i den kliniska studien. Bolaget planerar att genomföra den kliniska fas I/II-studien under influensasäsongen hösten 2016 till våren 2017.

– Jag är glad för att förberedelserna går helt enligt plan, säger forskningschef
Anna-Karin Maltais. Vi har i inledande studier bekräftat att de nya influensaantigenen visar förväntade egenskaper. Nu utför vi de säkerhetsstudier som krävs av myndigheterna innan den kliniska studien kan genomföras.

– Det är mycket tillfredställande att vi följer tidplanen på väg mot den kliniska studien, säger VD Hans Arwidsson.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar på det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på www.eurocine-vaccines.com.