Eurocine Vaccines har valt Biovian som kontraktsutvecklare för vaccinkandidaten mot klamydia

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) har idag valt Biovian Oy, Åbo, Finland, (”Biovian”) som kontraktsutvecklare för Bolagets vaccinkandidat mot klamydia. Biovian, som är en internationellt erkänd kontraktsutvecklare och -tillverkare med egen GMP-anläggning, kommer att utveckla en industriell tillverkningsmetod och tillverka studieprodukter för Eurocine Vaccines kommande studier, till exempel toxikologiska och kliniska studier.

Samarbetet för utveckling av tillverkningsmetod och förberedelser inför produktion av de första batcherna kommer att inledas direkt på det nya året 2021 under det avtal som signerats idag och omfattar aktiviteter om totalt cirka 9,5 miljoner kronor. Kostnaderna ryms inom Bolagets budget för klamydiaprojektet. Arbetet ligger inom ett av de prioriterade områden som utgör Eurocine Vaccines nyckelkompetenser. Det idag avtalade samarbetet med Biovian omfattar aktiviteter som sträcker sig till november 2021. Den gemensamma avsikten är att fortsätta samarbetet tills projektet är avslutat.

VD Hans Arwidsson kommenterar

Både vi och Biovian ser fram emot samarbetet och en ömsesidig kunskapsöverföring inom biologisk läkemedelsframställning, vilket är ett högintensivt område vid utveckling av nya läkemedel. Valet av Biovian innebär att vi kan genomföra våra aktiviteter med kontinuitet, eftersom de också har en egen GMP-klassad anläggning för tillverkning av produkter till kliniska studier.

Denna information är sådan som Eurocine Vaccines är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-30 22:41 CET.