Eurocine Vaccines informerar om sin stärkta patentportfölj

Genom Eurocine Vaccines systematiska arbete med patenträttigheter har bolaget nu minst ett beviljat patent i var och en av de sju största marknaderna för influensavacciner, vilket ger ett starkt skydd för den egna teknologin Endocine™ och den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU.

De sju största marknaderna för influensavacciner, USA, Japan, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien, väntas tillsammans nå en försäljning om 4,3 miljarder USD år 2025[1]. I var och en av dessa marknader har nu Eurocine Vaccines beviljats minst ett patent. Tidigare har patent beviljats även i Kina, Sydkorea, Ryssland, Australien och Nya Zeeland.

Därmed omfattar de beviljade patenten de viktigaste marknaderna för influensavacciner och motsvarar mer än 30% av världens befolkning, med giltighet till 2031 respektive 2033.

– Att systematiskt skydda våra rättigheter, och därmed vår affärsverksamhet, utgör en betydande del av vårt dagliga arbete och stärker vår förhandlingsposition, säger Anna-Karin Maltais, bolagets chef för forskning och utveckling, med ansvar för patentfrågor.

Vidare arbete med patentansökningarna i ytterligare länder sker fortlöpande.

Om Patent

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Ingen annan får tillverka, sälja eller importera uppfinningen utan att patentägaren har gett tillstånd, till exempel i form av en licens. Därmed förhindras konkurrenter att använda uppfinningen. Patentintrång kan beivras och leda till rättslig påföljd.

De patent som Eurocine Vaccines har erhållit beviljande för skyddar vacciner med bolagets teknologi Endocine™, särskilt Immunose™ FLU, avsedda bland annat för barn, för immunsvaga (t.ex. äldre) samt för enkel och säker självadministrering.

De patent som har beviljats utgår från respektive patentansökan och är den formella beskrivningen av vad som har skyddats i respektive land.

Varje patentansökan bedöms utifrån nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriell tillämplighet. För att ett patent ska beviljas måste det anses uppfylla dessa tre krav, vilket Eurocine Vaccines ansökningar har gjort i de aktuella länderna.


[1]   GlobalData 2016