Eurocine Vaccines inleder ny preklinisk studie med klamydiavaccinkandidat

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar idag att utvecklingen av ett klamydiavaccin tillsammans med Spixia Biotechnology och forskare vid Örebro Universitet fortsätter och att parterna har påbörjat ytterligare en preklinisk studie med övergripande målsättning att utvärdera dosering av både vaccinantigen och adjuvans. Resultaten förväntas under andra kvartalet i år.

I de studier som har genomförts i samarbete mellan Eurocine Vaccines och Spixia Biotechnology har vaccinet aktiverat både antikroppar och T celler på sådana nivåer att de bedöms kunna korrelera till skydd i prekliniska modeller.

”Vi genomför nu en ny studie för att utvärdera dosering av både vaccinantigen och vårt adjuvans, Endocine™, för att hitta optimala doser av både vaccin och adjuvans” säger dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines. ”Dessa studier kommer att lägga grunden för hur vi kommer att utforma det kliniska programmet och kommer att vara vägledande för den fortsatta prekliniska utvecklingen”, fortsätter Karl Ljungberg.

Om marknadspotentialen för ett klamydiavaccin

Klamydia är en sexuellt överförd bakteriell sjukdom där förebyggande vacciner saknas på marknaden idag. Den globala försäljningspotentialen för ett framgångsrikt vaccin mot klamydia bedöms vara jämförbar med försäljningen av HPV-vacciner, Gardasil och Cervarix. Tillsammans sålde dessa vacciner för mer än 2,5 miljarder US dollar år 2017 och beräknas nå 5 miljarder US dollar år 2024 enligt Globe Life Sciences Ltd. (London, UK), ett företag specialiserat på marknadsanalys.

Om behovet av klamydiavaccin

Klamydiainfektion är den vanligaste typen av sexuellt överförd infektion och majoriteten av sexuellt överförd klamydia visar inga symptom. Man beräknar att 130 miljoner fall av klamydiainfektion sker globalt varje år. Infektionen kan framför allt hos kvinnor leda till svåra komplikationer, som till exempel infertilitet, utomkvedshavandeskap och för tidig födsel. Dessutom kan klamydiainfektion även medföra ökad mottaglighet för andra sexuellt överförbara sjukdomar. Därför finns ett starkt behov av förebyggande vacciner mot klamydia, ett behov som även WHO har identifierat. Trots det befinner sig endast två produkter mot klamydia i klinisk fas, varav en är en förebyggande vaccinkandidat. Det ger en gynnsam konkurrenssituation.

Vidare utgör effektiva vacciner och vaccinationsprogram mot bakteriella infektioner ett av de bästa sätten att motverka utvecklingen av antibiotikaresistens, ett allvarligt hot mot den globala hälsan.

Om Spixia Biotechnology

Spixia Biotechnology bedriver verksamhet inom bioteknisk forskning och utveckling, särskilt inom förebyggande vacciner mot klamydia. Bolaget har en patentportfölj med patent och patentansökningar som kan ge skydd till 2031. Huvudkontoret ligger i Örebro.