Eurocine Vaccines: Investerarträffar i samband med företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

I samband med företrädesemissionen med teckningsperiod som löper under perioden 25 mars – 8 april 2019 kommer Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson och chefen för forskning och utveckling, Anna-Karin Maltais, att presentera motivet till företrädesemissionen samt bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedan för mer information.

Aktiespararna – Aktiedagen, Stockholm

Datum: 19 mars 2019

Tid: kl 7:50 – 20:50, Eurocine Vaccines presenterar kl. 19:20 – 19:50

Plats: Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm

Anmälan: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-2 

Övrigt: Evenemanget websänds live.

Aktiespararna – Aktiekvällen Göteborg

Datum: 21 mars 2019

Tid: kl 17:55 – 21:30, Eurocine Vaccines presenterar kl. 20:00 – 20:30

Plats: Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36, Göteborg

Anmälan: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiekvallen-goteborg-0 

Arctic Securities, Lunchpresentation, Stockholm

Datum: 3 april 2019

Tid: kl. 12:00 – 13:00

Plats: Arctic Securities, Biblioteksgatan 8, Stockholm

Förtäring: Lunch serveras

Anmälan: Via email till invitation.sweden@arctic.com senast den 29 mars 2019, ange namn och kontaktuppgifter

Indikativ tidplan avseende företrädesemissionen 

15 mars 2019 Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen
Omkring den 19 mars 2019 Offentliggörande av informationsmemorandum
19 mars 2019 Sista dag för handel i Eurocine Vaccines-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
20 mars 2019 Första dag för handel i Eurocine Vaccines-aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
21 mars 2019 Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen
25 mars – 4 april 2019 Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market
25 mars – 8 april 2019 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
Omkring 12 april 2019 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Eurocine Vaccines i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till Eurocine Vaccines är Advokatfirman Lindahl.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eurocine Vaccines, varken från Eurocine Vaccines eller från någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Eurocine Vaccines kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som planeras att publiceras på bland annat Eurocine Vaccines hemsida. Informationsmemorandumet kommer att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Eurocine Vaccines verksamhet. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till detta pressmeddelande utan på grundval av den information som kommer att finnas i informationsmemorandumet.

Varken informationsmemorandumet eller informationen i detta pressmeddelande får offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land eller någon jurisdiktion, där sådan åtgärd eller erbjudandet förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.