Eurocine Vaccines kallar till årsstämma

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566-4298, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 december 2016 klockan 16.00 på Karolinska Institutet Science Park, Tomtebodavägen 23a, Konferensrum Air (entréplanet), 17165 Solna.

Kallelsen till årsstämman finns på www.eurocine-vaccines.com/finansiell-information/bolagsstammor och publiceras i Post och Inrikes tidningar.

Kaffe serveras från 15.30.

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.

Starta din prenumeration här »