Eurocine Vaccines kallar till årsstämma

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566-4298, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 december 2016 klockan 16.00 på Karolinska Institutet Science Park, Tomtebodavägen 23a, Konferensrum Air (entréplanet), 17165 Solna.

Kallelsen till årsstämman finns på www.eurocine-vaccines.com/finansiell-information/bolagsstammor och publiceras i Post och Inrikes tidningar.

Kaffe serveras från 15.30.

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »