Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566-4298, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 december 2017 kl. 16.00 på Scandic Järva Krog med adress Vallgatan 2, i Solna.

Kallelsen till årsstämman finns på www.eurocine-vaccines.com och publiceras i Post och Inrikes tidningar.

Kallelse årsstämma 2017 Eurocine Vaccines AB (publ) slutlig

Styrelsens förslag till beslut årsstämma 2017 i Eurocine Vaccines AB

Fullmaktsformulär Eurocine Vaccines AB (publ) 2017

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.
Välj vilken information som intresserar dig genom att fylla i fälten nedan.