Eurocine Vaccines kallar till årsstämma

Kallelsen till årsstämman finns på www.eurocine-vaccines.com och publiceras i Post och Inrikes tidningar.