Eurocine Vaccines kallar till årsstämma

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566–4298, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 december 2019 klockan 16.00 i konferensrum Mitokondrien, Akademiska Hus lokaler med adress Fogdevreten 2A, Solna.

Kallelsen till årsstämman bifogas detta pressmeddelande, finns på www.eurocine-vaccines.com och publiceras i Post och Inrikes tidningar.