Eurocine Vaccines kallar till årsstämma

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566-4298, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 december 2013 klockan 16.00 på Scandic Järva Krog med adress Vallgatan 2, Solna.

Kallelsen till årsstämman finns på  www.eurocine-vaccines.com  och publiceras i Post och Inrikes tidningar.
Kaffe serveras från 15.30.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post  hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.
Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på  www.eurocine-vaccines.com.