Eurocine Vaccines klamydiavaccinkandidat genererar både antikroppar och T-celler

I den senaste prekliniska studien med klamydiavaccinkandidaten har interferon-gamma-producerande CD4 T-celler detekterats efter intramuskulär injektion, utöver de tidigare bekräftade antikroppssvaren. Kombinationen av antikroppar och T-celler indikerar därmed att vår vaccinkandidat både genererar en effektiv barriär som kan förhindra infektion och skapar förutsättningar för effektivare läkning av en eventuellt påbörjad infektion.

Våra studier har hittills visat att parenteral vaccinering ger ett mycket starkare antikroppssvar än mukosal vaccinering. Den senaste studien visar att vår klamydiavaccinkandidat aktiverar CD4+ och CD8+ T-celler som både kan känna igen och oskadliggöra celler infekterade av klamydia. Särskilt svaret i form av interferon-gammaproducerande CD4+ T-celler är starkt och cytokinprofilerna tyder på en Th1-respons. Detta är exakt den typ av T-cellssvar som, tillsammans med antikroppar, anses ha den största potentialen att skydda mot klamydiainfektion och efterföljande komplikationer.

Vacciner som genererar T-celler kan vara mer effektiva än konventionella antikroppsvacciner som skydd mot mikrober som gömmer sig inuti värdceller, till exempel klamydia. Kombinationen av antikroppar och T-celler skapar dessutom förutsättningar både för att förhindra etablering av infektion och för en effektivare utläkning av påbörjad infektion.

– Det är oerhört tillfredställande att arbeta med ett så potent vaccin och att vi kan generera just den typ av immunrespons som bedöms viktig för att skydda mot klamydia, säger Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling.

Pågående och planerade aktiviteter för att förbereda den första kliniska studien med Eurocine Vaccines klamydiavaccinkandidat, planerad att inledas i slutet av 2022, inkluderar t.ex. fortsatt preklinisk utveckling, utveckling av en industriellt skalbar tillverkningsprocess, toxikologisk testning och tillverkning av studieprodukter enligt GMP.

Läs mer om vår klamydiakandidat:

https://www.eurocine-vaccines.com/the-portfolio/