Eurocine Vaccines lämnar årsredovisning för räkenskapsåret 2016-07-01 – 2017-06-30

Årsredovisningen för Eurocine Vaccines räkenskapsår 2016‑07‑01 – 2017‑06‑30 har publicerats och finns tillgänglig på www.eurocine-vaccines.com och www.aktietorget.se .