Eurocine Vaccines lämnar årsredovisning för räkenskapsåret 2018-07-01 – 2019-06-30

Eurocine Vaccines årsredovisning för det gångna räkenskapsåret finns nu tillgänglig på  www.eurocine-vaccines.com och www.spotlightstockmarket.com.

Årsredovisningen för Eurocine Vaccines räkenskapsår 2018‑07‑01 – 2019‑06‑30 har publicerats och finns tillgänglig på www.eurocine-vaccines.com och www.spotlightstockmarket.com .

Under rubriken ”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift”, pekar revisorn bland annat på förhållanden som beskrivs i såväl förvaltningsberättelse som notapparat.