Eurocine Vaccines lämnar årsredovisning för räkenskapsåret 2019-07-01 – 2020-06-30

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) årsredovisning för det gångna räkenskapsåret finns nu tillgänglig på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

 

Årsredovisningen för Eurocine Vaccines räkenskapsår 2019-07-01 – 2020-06-30 har publicerats och finns tillgänglig på www.eurocine-vaccines.com och www.spotlightstockmarket.com.