Eurocine Vaccines lämnar årsredovisning för räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30

Eurocine Vaccines AB:s årsredovisning för det gångna räkenskapsåret finns nu tillgänglig på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Årsredovisning Eurocine Vaccines 2020-2021

Årsredovisningen för Eurocine Vaccines räkenskapsår 2020-07-01 – 2021-06-30 har publicerats och finns tillgänglig på www.eurocine-vaccines.com och www.spotlightstockmarket.com.