Eurocine Vaccines lämnar årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30 komplettering

Eurocine Vaccines AB:s årsredovisning för det gångna räkenskapsåret finns nu tillgänglig på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Eurocine Vaccines årsredovisning juli 2021 – juni 2022

Eurocine Vaccines AB:s årsredovisning för det gångna räkenskapsåret finns nu tillgänglig på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.