Eurocine Vaccines lämnar årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30

Eurocine Vaccines AB:s årsredovisning för det gångna räkenskapsåret finns nu tillgänglig på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Under rubriken ”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift”, pekar revisorn bland annat på förhållanden som beskrivs i såväl förvaltningsberättelse som notapparat.