Eurocine Vaccines lämnar årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01 – 2016-06-30

Eurocine Vaccines årsredovisning för det gångna räkenskapsåret finns nu tillgänglig på www.aktietorget.se och kan laddas ned här.

 EV_Årsredovisning2016