Eurocine Vaccines årsredovisning för det gångna räkenskapsåret finns nu tillgänglig på www.aktietorget.se och kan laddas ned här.

 EV_Årsredovisning2016