Eurocine Vaccines meddelar att datum för omvandling av interimsaktier bedöms bli den 14 april 2022

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines”) nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO 4 slutade den 28 mars 2022. Ärendet har registrerats på Bolagsverket och omvandling av interimsaktier till ordinarie aktier sker per den 14 april 2022 och beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 20 april 2022.

För mer information om TO 4, vänligen kontakta:
Nordic Issuing, +46 (0) 40-632 00 20, info@nordic-issuing.se