Eurocine Vaccines meddelar beslut om strategisk inriktning, fokus på HSV-2

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen beslutat, mot bakgrund av den strategiska översyn som pågått sedan juni 2023, att fokusera Bolagets resurser på att accelerera utvecklingen av den terapeutiska vaccinkandidaten mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, och temporärt avbryta de egna investeringarna i utvecklingen av klamydiavaccinkandidaten. Genom detta strategiska beslut kan Eurocine Vaccines fördjupa sin expertis och dedikera mer tid och resurser till utvecklingen av HSV-2-projektet och på så sätt öka chanserna till framgång inom detta område. För närvarande behandlas HSV-2 huvudsakligen med antivirala läkemedel och det finns inget effektivt terapeutiskt vaccin på marknaden.

Eurocine Vaccines har sedan juni 2023 genomfört en strategisk översyn av verksamheten och dess framtida utveckling och kan idag meddela att styrelsen beslutat att prioritera utvecklingen av den terapeutiska vaccinkandidaten mot HSV-2. HSV-2 är en virusinfektion som idag huvudsakligen behandlas med antivirala läkemedel, och det saknas ett effektivt terapeutiskt vaccin på marknaden. Med detta strategiska beslut kommer Eurocine Vaccines att kunna optimera kostnadsbasen och mer effektivt fördjupa expertisen mot HSV-2-vaccinprojektet.

”Efter en omfattande strategisk översyn har vi beslutat att inrikta våra resurser på att driva utvecklingen av den terapeutiska vaccinkandidaten mot HSV-2 och temporärt avbryta våra egna investeringar i klamydiavaccinkandidaten. De lovande resultaten från vår HSV-2 vaccinkandidat har övertygat oss om dess betydande marknadspotential och genom att fokusera på HSV-2-vaccinprojektet kommer vi kunna ägna mer tid och resurser åt att påskynda utvecklingen, vilket ökar möjligheterna till framgång”, kommenterar VD Hans Arwidsson.

I tidigare studier på HSV-2-vaccinkandidaten har Eurocine Vaccines lyckats visa att både mRNA- och proteinvaccinerna var väl tolererade och framkallade starka T-cells- och antikroppssvar i mus. Båda vaccinerna resulterade i exceptionellt höga nivåer av antikroppar vid alla testade doser. Resultaten för den mRNA-baserade kandidaten visade ett överlägset T-cellsvar, jämförbart med T-cellsvar som kan återfinnas efter tillfrisknande från en HSV-2-infektion. Förberedelser för ytterligare djurstudier, bland annat på marsvin, pågår redan, liksom aktiviteter för att utöka, förlänga och förstärka patentskyddet för vaccinkandidaten.

Denna information är insiderinformation som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2023.