Eurocine Vaccines meddelar förändring i styrelsen

Styrelseledamoten i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) Carlos von Bonhorst, har idag på egen begäran valt att utträda ur Eurocine Vaccines styrelse på grund av personliga skäl. Carlos har varit ledamot sedan 2022 och hans beslut om att lämna sitt uppdrag gäller per dagens datum.

Idag den 24 augusti meddelar Eurocine Vaccines att styrelseledamoten Carlos von Bonhorst informerat Bolaget om att han önskar lämna sin plats i styrelsen av personliga skäl. Utträdet ur styrelsen sker per dagens datum. Eurocine Vaccines har för avsikt att välja in en ny ledamot vid nästkommande årsstämma.

– Vi tycker det är tråkigt att Carlos von Bonhorst lämnar styrelsen men respekterar beslutet och tackar Carlos för hans insatser i styrelsen under sin tid som ledamot, säger Pierre A. Morgon, styrelseordförande i Eurocine Vaccines.