Eurocine Vaccines nyhetsbrev – många bollar i luften

Parallellt med klamydiaprojektet pågår en rad aktiviteter som stärker bolagets närvaro och förbereder för en utveckling av produktportföljen. Ett axplock av aktiviteter som pågår är partneringkonferenser, flytt och förstärkt kommunikation.

Partnering @ JP Morgan Health Care Conference

Nyligen deltog Eurocine Vaccines i anslutning till JP Morgans årliga “Health Care Conference”, där investerare möter läkemedelsbolag. I år hölls denna helt virtuellt där 2355 företag deltog och nästan tiotusen partnermöten gick av stapeln. Eurocine Vaccines deltog och underhöll värdefulla kontakter samt bjöds in att presentera såväl den aktuella satsningen på klamydiavaccin som adjuvanset Endocine™ för toppnamn inom Big Pharma.https://www.jpmorgan.com/solutions/cib/insights/health-care-conference

 

Nya lokaler

I förra veckan flyttade bolaget till nya ändamålsenliga lokaler. Adressen är Nanna Svartz väg 4, fortfarande inom Campus Solna.

Det är konceptet ”A Working Lab Innomedicum” där en life science-hub skapas i mötet mellan kontor, laboratorier, mötesrum och evenemangsutrymmen som attraherat oss dit, säger Karl Ljungberg, Director of Preclinical Development. Det ger oss fördelaktig tillgång till både egna och gemensamma laboratorielokaler och instrument, för att utvärdera nya vaccinkandidater.

https://campussolna.aworkinglab.se/en

 

Kommande partneringkonferenser

Nästa planerade partneringkonferens blir LSX World Congress, 1-5 februari, där BioTech, HealthTech och MedTech strålar samman med investerare och följs under våren av BIO-Europe Spring, Nordic Life Science Days och Biotechgate Digital Partnering.

https://www.lsxleaders.com/lsx-world-congress

 

Omarbetad hemsida

Hemsidan är i skrivande stund under omarbetning för att bättre återspegla bolagets strategi och underlätta kommunikation med investerare och partners.