Eurocine Vaccines och Spixia Biotechnology förlänger den exklusiva förhandlingsperioden för slutförhandling av avtal om utveckling av klamydiavaccin till den 31 augusti 2020

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) och Spixia Biotechnology AB (”Spixia Biotechnology”) är i slutförhandling om ett forsknings- och samarbetsavtal kring vaccinkandidater mot klamydia baserat på den avsiktsförklaring som parterna tidigare enats om. Parterna har idag kommit överens om att förlänga den exklusiva förhandlingsperioden till den 31 augusti 2020 för att fullborda avtalet. Styrelsen i Eurocine Vaccines bedömer att denna förlängning av förhandlingsperioden inte kommer att påverka den övergripande tidplanen.

– Tillsammans med Eurocine Vaccines för vi konstruktivt samarbetsförhandlingarna framåt och vi är nu nära ett fullständigt samarbetsavtal som vi har arbetat intensivt för och hoppas mycket på. Det kommer att lägga grunden till att gå vidare med utvecklingen av klamydiavaccinet mot klinisk prövning och förverkliga potentialen i projektet, till nytta för många människor som annars skulle riskera att få klamydiainfektion och kanske till och med svåra komplikationer av infektionen, säger Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology.

– Vi befinner oss nu i slutförhandling med Spixia Biotechnology och så fort de sista detaljerna är utformade och avtalet signerat, så kommer vi att utarbeta en tidplan för den första kliniska studien och påbörja aktiv marknadsbearbetning av vaccinkandidaten, säger Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines. Min och styrelsens bedömning är att denna marginella förändring som vi enats om idag inte kommer att påverka den övergripande tidplanen, avslutar Hans Arwidsson.

Bakgrund

Eurocine Vaccines och Spixia Biotechnology har samarbetat kring klamydiavaccin sedan april 2019 och har genomfört två framgångsrika prekliniska studier under samarbetet. I november 2019 ingick parterna en avsiktsförklaring om att utarbeta ett avtal som ska reglera det framtida samarbetet, vilket bland annat inkluderar affärsvillkor och finansiella betingelser för utveckling, tillverkning och kommersialisering av ett klamydiavaccin. Avsiktsförklaringen innehåller bindande bestämmelser som ger Eurocine Vaccines exklusiv förhandlingsrätt till klamydiavaccinet till den 30 juni 2020. Under förhandlingen har ett icke bindande Term Sheet upprättats, där överenskomna huvudsakliga avtalsvillkor anges. Baserat på detta Term Sheet pågår nu slutförhandlingar om de sista bestämmelserna i avtalet. Parterna har idag enats om att förlänga den exklusiva förhandlingsperioden till den 31 augusti 2020.

 

Om Spixia Biotechnology

Spixia Biotechnology bedriver verksamhet inom bioteknisk forskning och utveckling, särskilt inom förebyggande vacciner mot klamydia. Bolaget har en patentportfölj med patent och patentansökningar som kan ge skydd till 2031. Huvudkontoret ligger i Örebro.