Eurocine Vaccines offentliggör resultat från klinisk influensastudie

Under gårdagen fick bolaget tillgång till resultaten från den kliniska influensastudien. De immunologiska resultaten (antikroppar i slemhinna och serum) är på en nivå jämförbar med Fluenz (Flumist i USA), det enda nasala influensavaccinet i västvärlden.

Utvärderingen av studien fortsätter och ytterligare data kommer att finnas tillgängliga under tredje kvartalet 2017. När alla resultat från studien finns tillgängliga kommer den fortsatta utvecklingsplanen att utformas.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.