Eurocine Vaccines offentliggör resultat från klinisk influensastudie

Syftet med den genomförda kliniska influensastudien var att studera säkerhet och immunologiska responser. Resultaten från studien visar god säkerhet hos alla testade studieprodukter, som tidigare meddelats. De immunologiska resultaten är på en nivå jämförbar med Fluenz (Flumist i USA), det enda nasala influensavaccinet i västvärlden.

 

Under gårdagen fick bolaget tillgång till resultaten från den kliniska influensastudien. De immunologiska resultaten (antikroppar i slemhinna och serum) är på en nivå jämförbar med Fluenz (Flumist i USA), det enda nasala influensavaccinet i västvärlden.

Utvärderingen av studien fortsätter och ytterligare data kommer att finnas tillgängliga under tredje kvartalet 2017. När alla resultat från studien finns tillgängliga kommer den fortsatta utvecklingsplanen att utformas.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.