Eurocine Vaccines offentliggör valberedning

Eurocine Vaccines valberedning inför årsstämman 2015 består av Pär Thuresson, Mikael Wolff Jensen samt Jon Nilsson.

Valberedningen i Eurocine Vaccines inför årsstämman 2015 har utsetts. Såsom styrelsens ordförande ingår Michael Wolff Jensen i valberedningen. Pär Thuresson representerar både sitt eget och sina bröders innehav och har enhälligt utsetts till valberedningens ordförande. Övrig ägarrepresentant i valberedningen är Jon Nilsson som representerar sitt eget innehav.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar på det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på www.eurocine-vaccines.com.