Eurocine Vaccines offentliggör valberedning

Eurocine Vaccines valberedning inför årsstämman 2017 består av Gunnar Bergstedt (ordf.), Michael Wolff Jensen och Pär Thuresson.

Valberedningen i Eurocine Vaccines inför årsstämman 2017 har utsetts. Såsom styrelsens ordförande ingår Michael Wolff Jensen i valberedningen. Gunnar Bergstedt har, såsom ägare genom Aduno AB, enhälligt utsetts till valberedningens ordförande. Ägarrepresentant i valberedningen är även Pär Thuresson (representerar sitt eget och sina bröders innehav).

Kontakt

Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,

e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com, telefon 070 634 0171.