Eurocine Vaccines offentliggör valberedning

Valberedningen i Eurocine Vaccines inför årsstämman 2017 har utsetts. Såsom styrelsens ordförande ingår Michael Wolff Jensen i valberedningen. Gunnar Bergstedt har, såsom ägare genom Aduno AB, enhälligt utsetts till valberedningens ordförande. Ägarrepresentant i valberedningen är även Pär Thuresson (representerar sitt eget och sina bröders innehav).

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »