Eurocine Vaccines offentliggör valberedning

Eurocine Vaccines valberedning inför årsstämman 2018 består av Michael Wolff Jensen, Björn Ljunggren, Mikael Nyström och Pär Thuresson.

Valberedningen i Eurocine Vaccines inför årsstämman 2018 har utsetts. Såsom styrelsens ordförande ingår Michael Wolff Jensen i valberedningen. Pär Thuresson (representerar sitt eget och sina bröders innehav) har enhälligt utsetts till valberedningens ordförande. Ägarrepresentanter i valberedningen är även Björn Ljunggren och Mikael Nyström, som båda representerar egna innehav och innehav genom bolag.

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.

Starta din prenumeration här »