Eurocine Vaccines offentliggör valberedning

Eurocine Vaccines valberedning inför årsstämman 2018 består av Michael Wolff Jensen, Björn Ljunggren, Mikael Nyström och Pär Thuresson.

Valberedningen i Eurocine Vaccines inför årsstämman 2018 har utsetts. Såsom styrelsens ordförande ingår Michael Wolff Jensen i valberedningen. Pär Thuresson (representerar sitt eget och sina bröders innehav) har enhälligt utsetts till valberedningens ordförande. Ägarrepresentanter i valberedningen är även Björn Ljunggren och Mikael Nyström, som båda representerar egna innehav och innehav genom bolag.