Eurocine Vaccines offentliggör valberedning

Eurocine Vaccines valberedning 2019 består av Pierre A. Morgon, Emanuele Montomoli, Pär Thuresson och Hans Arwidsson.

Valberedningen 2019 i Eurocine Vaccines har utsetts. Såsom styrelsens ordförande ingår Pierre A. Morgon i valberedningen. Pär Thuresson (representerar sitt eget och sina bröders innehav) har enhälligt utsetts till valberedningens ordförande. Ägarrepresentanter i valberedningen är även Emanuele Montomoli och Hans Arwidsson, som representerar innehav genom bolag respektive eget innehav.