Eurocine Vaccines offentliggör valberedning

Eurocine Vaccines valberedning inför årsstämman 2013 består av Pär Thuresson (ordf.), Michael Wolff Jensen, Jon Nilsson och Ulf Schröder.

Valberedningen i Eurocine Vaccines inför årsstämman 2013 har utsetts. Såsom styrelsens ordförande ingår Michael Wolff Jensen i valberedningen. Pär Thuresson har såsom störste ägare enhälligt utsetts till valberedningens ordförande. Övriga ägarrepresentanter i valberedningen är Jon Nilsson och Ulf Schröder.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post  hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar och kommersialiserar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologier, vilka är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet, Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie, och på preklinisk utveckling av ett nasalt vaccin mot bakteriell lunginflammation. Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på  www.eurocine-vaccines.com.