Eurocine Vaccines optionslösen tillför 35,8 miljoner kronor

Totalt har 15 316 903 nya aktier tecknats i den nu avslutade lösenperioden. Eurocine Vaccines tillförs därmed ett kapital om 35 841 553,02 kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1 500 000 kronor. Teckningsgraden uppgick till 94 procent.

Så snart likvid har inkommit för samtliga nytecknade aktier (interimsaktier) och slutlig registrering av emissionen har skett hos Bolagsverket kommer automatisk omvandling att ske av dessa interimsaktier till vanliga aktier utan vidare avisering till innehavaren, vilket beräknas ske i slutet av november 2016.

I och med optionslösen ökar totalt antal utestående aktier i Eurocine Vaccines med 15 316 903 till 53 454 971 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 1 684 859,33 kronor till 5 880 046,81 kronor.

– Utfallet är mycket glädjande och jag ser det som en bekräftelse om ett fortsatt förtroende från våra aktieägare. Den framgångsrika kapitalanskaffningen genererade mer kapital än förväntat när vi utformade den. Detta kan öppna för nya affärs-möjligheter och jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen och ledningsteamet fortsätta att skapa värde för aktieägarna, säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines. Nu ser vi fram emot resultaten från den pågående kliniska studien med Immunose™ FLU, som vi räknar med att presentera runt halvårsskiftet 2017.

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare till Eurocine Vaccines i samband med transaktionen.

Kontakt

Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,

e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com, telefon 070 634 0171.

Om företaget

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa. Den kliniska utvecklingen med bolagets huvudprojekt, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, påbörjas med en fas I/II-studie som nu pågår under influensa-säsongen 2016/2017 och där resultaten kommer att kunna presenteras runt halvårsskiftet 2017.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015 och www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.