Eurocine Vaccines ordförande avgår vid halvårsskiftet

Michael Wolff Jensen avgår som ordförande och styrelseledamot i Eurocine Vaccines den 30 juni 2019 eller den tidigare tidpunkt som kan komma att avtalas med bolaget.

– Jag behöver fokusera min tid på Ascendis Pharma och XSpray Pharma, säger Michael Wolff Jensen. Båda bolagen befinner sig i sen utvecklingsfas med målsättning att ha sin första produkt på den amerikanska marknaden 2021.

Avgången grundar sig inte på några meningsskiljaktigheter med Eurocine Vaccines, styrelsen eller ledningen i bolaget.

– Jag har uppskattat mycket att arbeta med utvecklingen av Eurocine Vaccines under de gångna åren och jag menar att Eurocine Vaccines nu är väl positionerat för framgång, med den nya strategin och finansieringen på plats, avslutar Wolff Jensen.

– Vi vill skänka ett varmt tack till Michael för hans engagerade bidrag till Eurocine Vaccines utveckling under tiden i bolagets styrelse, säger VD Hans Arwidsson. Nu önskar vi Michael all framgång i sina andra åtaganden.

Rekryteringen av ny ordförande startar omgående.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019.