Eurocine Vaccines påminner om aktieägarträff hos Redeye

Eurocine Vaccines bjuder in till aktieägarträff hos Redeye måndagen den
5e november 2018.

Tid: kl. 17:30–18:30

Plats: Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm

Bland annat kommer styrelseledamoten Pierre A. Morgon, PharmD LL.M MBA att presentera vaccinmarknaden och de behov av förbättrade vacciner som finns.

Presentationen kommer till stor del att ske på engelska.

Välkomna!

Anmälan sker genom följande länk: https://www.lyyti.fi/reg/Eurocine_Vaccines_Aktieagartraff_8288