Eurocine Vaccines presentation från Aktiedagen i Göteborg 26 september 2016

– Det är alltid stimulerande att möta aktieägare och beskriva hur vi utvecklar ett näsdroppsvaccin för barn mot influensa, ett vaccin som även ska kunna användas som en bekväm produkt för vuxna, säger VD Hans Arwidsson.
– Jag är imponerad över hur insatta en del aktieägare är i de vetenskapliga frågeställningarna, t.ex. hur vi kan skapa dubbelt skydd mot influensa genom att vaccinera med näsdroppar, säger forskningschef Anna-Karin Maltais.

 Följande träffar för aktieägare och investerare är planerade tillsammans med Aktietorget, Aktiespararna och RedEye.
28 september Aktiedagen hos Aktiespararna, Malmö
5 oktober Investerarträff hos AktieTorget, Stockholm
11 oktober Investor After Work hos RedEye, Stockholm
13 oktober Investor Forum hos RedEye, Uppsala
17 oktober Aktiedagen hos Aktiespararna, Falköping

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson
hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com
070 – 634 0171

Om företaget
Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa. Bolagets huvudprojekt, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, planeras inleda den kliniska utvecklingen under hösten 2016.
Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.
För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015 och www.eurocine-vaccines.com.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.