Eurocine Vaccines presentation från Aktieportföljen Live

Eurocine Vaccines presenterade bolaget, framstegen i verksamheten och framtidsplanerna på Aktieportföljen Live den 25 augusti 2021. VD Hans Arwidsson berättade också om trender på vaccinmarknaden och pågående samarbeten, inte minst relaterat till bolagets vaccinkandidat mot klamydia. Som en nyhet nämndes också satsningen på ett diagnostiskt test för klamydia, vilken skall inkluderas till den växande produktportföljen.